Preskoči na vsebino
  • E-identiteta in AAI-račun

Pridobitev uporabniškega imena

Posamezniki s področja izobraževanja, raziskovanja in kulture lahko pridobite Arnes uporabniško ime, ki vam omogoča dostop do elektronske pošte in storitev omrežja ARNES. Na vaše uporabniško ime bo poleg elektronskega naslova vezan tudi gostujoči AAI-račun, s katerim pridobite dostop do storitev, ki so pridružene v federaciji ArnesAAI in eduGAIN. Zaprosite lahko za osebno ali projektno uporabniško ime.

Osebno uporabniško ime je vezano na osebo. Ob menjavi organizacije lahko lastnik uporabniško ime obdrži le, če je tudi prek nove organizacije upravičen do uporabe storitev omrežja ARNES.

Projektno uporabniško ime je vezano na organizacijo. Uporabo projektnih uporabniških imen priporočamo za dostop do tistih storitev, kjer je pomembno, da ima organizacija nadzor nad delovanjem in podatki, npr. za dostop in urejanje uradnih spletnih strani ali objave šolskih video vsebin. V primeru odhoda nosilca uporabniškega imena lahko organizacija določi novo kontaktno osebo.

Prošnjo za pridobitev uporabniškega imena najprej naslovite na pooblaščeno osebo organizacije, ki vam zagotavlja upravičenost do naših storitev in mora za pridobitev posameznega uporabniškega imena izpolniti eno izmed spodnjih prijavnic ter jo poslati na e-naslov podpora@arnes.si ali na naslov:

Arnes
Tehnološki park 18
1000 Ljubljana

Vam je bil ta članek v pomoč?