Preskoči na vsebino
  • Multimedijske storitve

Arnes Zoom

Storitev je dosegljiva na povezavi https://arnes-si.zoom.us, kjer izberete možnost Sign in in nato opravite prijavo z AAI-računom vaše organizacije.  Prijava z gostujočim AAI-računom oblike @guest.arnes.si, ki ga pridobite v sklopu Arnes uporabniškega računa, ni mogoča. Do storitve lahko dostopate tudi s pomočjo  aplikacije, ki vam omogoča dodatne funkcije in jo lahko prenesete preko povezave https://zoom.us/download.

Licenčna verzija Zooma na časovno neomejeni konferenci omogoča udeležbo do 300 udeležencev. Do LICENSED licenc so upravičeni pedagoški delavci na srednjih, osnovnih in glasbenih šolah, vzgojitelji v vrtcu in dijaških domovih ter predstavnika sveta staršev in sveta zavoda. Informacijo o dodeljeni licenci lahko pridobite v storitvi v podrobnostih profila znotraj razdelka Account:License. 

Video vodič

V obliki spletne konference smo pripravili video vodič z razlago delovanja in osnovnih nastavitev Zooma.

Vam je bil ta članek v pomoč?