Preskoči na vsebino

Kreiranje kopije v grafičnem vmesniku

Pred kreiranjem prve kopije morate preko programa, ki podpira s3 protokol, na shrambi narediti mapo (bucket), kamor boste shranjevali kopije.

1.

Zaščitite dostop do vmesnika z geslom

Odprite grafični vmesnik: http://vas-ip-naslov:8200/ in pričnete s postopkom. Svetujemo, da v razdelku Settings najprej omejite dostop do vmesnika z geslom, kot je prikazano na sliki spodaj.

2.

Ustvarite novo varnostno kopijo

Nato se premaknite v razdelek Add backup in izberite Configure a new backup.

3.

Vnesite splošne nastavitve

Vnesite ime varnostne kopije (1.), izberite vrsto enkripcije (2.) in vnesite močno geslo (3.).

4.

Uredite dodatne nastavitve

V drugem koraku izberite:

  • Storage type (1.) – S3 Compatible
  • Server (2.) – Custom server url: ctplmon1.arnes.si
  • Bucket name (3.) – vnesite ime mape (bucket), ki ste jo predhodno že kreirali
  • AWS Access ID (4.) – vnesite Access key organizacije (podatek najdete na Portalu članic/Arnes shramba)
  • AWS Access Key (5.) – vnesite Secret key organizacije (podatek najdete na Portalu članic/Arnes shramba)

Označiti morate tudi možnost Use SSL.

5.

Preverite povezavo

S klikom na Test connection preverite povezavo. Prikaže se okno, kjer lahko izberete možnost, da se imenu mape samodejno doda predpona v obliki vašega uporabniškega imena. Svetujemo, da možnosti ne izberete, saj se v nasprotnem primeru nastavljeno ime mape ne bo ujemalo z imenom mape, ki je že kreirana na Arnes Shrambi.

Če ste podatke uspešno vnesli, se prikaže spodnje obvestilo:

Na naslednji korak se premaknite s klikom na gumb Next.

6.

Izberite lokacijo mape

V naslednjem koraku morate izbrati lokacijo mape, ki jo želite backapirati.

7.

Določite časovni interval

Izberite časovni interval, kdaj želite kreirati varnostne kopije in kliknite na Next.

8.

Shranite urejeno

Postopek zaključite s klikom na Save.

Vam je bil ta članek v pomoč?