Preskoči na vsebino

Vodič odprtokodne programske opreme Duplicati

Na virtualnem strežniku (npr. Strežnik po meri)  lahko s pomočjo programa Duplicati enostavno kreirate varnostne kopije in jih shranite na Arnes Shrambo. Duplicati je brezplačen, odprtokodni program za kreiranje šifriranih in stisnjenih varnostnih kopij, ki jih lahko nato shranite na oblačnih storitvah, ali oddaljenih strežnikih. Navodila za namestitev programa najdete na naslednji povezavi: https://duplicati.readthedocs.io/en/latest/.

Ker je Duplicati odvisen od druge programske opreme, je najprej potrebno namestiti Mono za Linux.

1.

Namestite Mono

$ yum install yum-utils 
$ rpm --import "http://keyserver.ubuntu.com/pks/lookup?op=get&search=0x3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF" 
$ yum-config-manager --add-repo http://download.mono-project.com/repo/centos7/ 
$ yum install mono-devel
2.

Namestite Duplicati

Za namestitev Duplicatija poženite spodnje ukaze. 

$ yum install epel-release
$ yum install libappindicator
$ curl -O https://updates.duplicati.com/beta/duplicati-2.0.3.3-2.0.3.3_beta_20180402.noarch.rpm
$ yum install duplicati*

3.

Odprite vrata 8200

Potrebno je odpreti še vrata za spletni grafični vmesnik Duplicatija:

$ firewall-cmd --add-port=8200/tcp --permanent 
$ firewall-cmd --reload
4.

Zaženite Duplicatija kot storitveni daemon

Zaženite Duplicati kot storitveni daemon:

vi /etc/systemd/system/duplicati.service

Vstavite spodnje in datoteko shranite:

[Unit] 
Description=Duplicati Backup software 
[Service] 
ExecStart=/usr/bin/mono /usr/lib/duplicati/Duplicati.Server.exe --webservice-interface=any 
Restart=on-failure RestartSec=30 
[Install] 
WantedBy=multi-user.target
5.

Omogočite in zaženite Duplicati

Zdaj omogočite in zaženite Duplicati:

systemctl enable duplicati
systemctl start duplicati

Grafični vmesnik Duplicatija je zdaj dosegljiv na http://vas-ip-naslov:8200/.

Vam je bil ta članek v pomoč?