Preskoči na vsebino
  • Za organizacije

Naročanje in upravljanje storitev

Upravljanje in naročanje storitev je mogoče preko spletnega vmesnika Portal članic ali preko elektronske pošte.

Storitve omrežja ARNES lahko s svojim AAI-računom naročata in upravljata odgovorna oseba in pooblaščenec organizacije. Hkrati lahko za vsako posamezno storitev določita enega ali več upraviteljev, ki storitve lahko upravljajo.

  • Odgovorna oseba je ravnatelj ali direktor, ki ima vse pravice glede upravljanja storitev in dodajanja ter brisanja pooblaščencev in upraviteljev. 
  • Pooblaščenec je oseba, ki skrbi za informatiko na organizaciji in je s strani odgovorne osebe pooblaščena za naročanje in upravljanje vseh storitev. Pooblaščenec lahko dodaja in briše upravitelje za posamezno storitev. Članica ima lahko več pooblaščencev. 
  • Upravitelj storitve je določen s strani odgovorne ali pooblaščene osebe in lahko upravlja s posamezno ali več storitvami. Storitev ne more naročati ali se od njih odjaviti. Vsaka storitev ima lahko več upraviteljev.

Dostop za upravljanje storitev se dodeli na podlagi izpolnjenega obrazca za pridužitveni sporazum ali Pooblastila za upravljanje s Portalom članic (v primeru, da je organizacija sporazum predhodno že podpisala).

Organizacija mora redno skrbeti, da so podatki o članici, odgovorni osebi, pooblaščencih in upraviteljih pravilni.  Ob menjavi odgovorne ali pooblaščene osebe morate podatke posodobiti, ali pa na naslov helpdesk@arnes.si posredovati dopis o spremembi vlog na vaši organizaciji.

Storitve omrežja ARNES lahko odgovorna ali pooblaščena oseba na organizaciji naroči in upravlja prek spletnega vmesnika Portal članic ali pa s pošiljanjem zahtevka na elektronski naslov helpdesk@arnes.si.

Vam je bil ta članek v pomoč?