Preskoči na vsebino

Varnostno kopiranje z uporabo odjemalca MinIO

1.

Definirajte povezavo

Ko namestite odjemalec MinIO, s spodnjim ukazom definirajte povezavo z Arnes Shrambo.

V našem primeru bomo povezavo definirali z aliasom mys3. Če ste v ukazu namesto myS3 uporabili drug alias, morate podatek ustrezno nadomestiti tudi v nadaljnjih korakih.

ACCESS_KEY in SECRET_KEY nadomestite z ustreznimi podatki, ki jih pridobi pooblaščena oseba organizacije preko Portala Članic

$ mc alias set myS3 https://moja.shramba.arnes.si ACCESS_KEY SECRET_KEY
2.

Preverite povezavo

Preverite, ali je povezava uspešno vzpostavljena. To lahko storite s spodnjim ukazom, ki prikaže ustvarjene mape vaše organizacije na Arnes Shrambi.

$ mc ls myS3
3.

Ustvarite mapo

Ustvarite novo mapo, kamor boste shranjevali podatke. V našem primeru bomo mapo poimenovali varnostna-kopija.

 $ mc mb myS3/varnostna-kopija

 

Če želite, da bo vsebina mape dostopna preko spletnega vmesnika, morate mapo ustvariti znotraj korenske mape arnes-shramba. Po želji lahko ustvarite tudi podmapo, npr. varnostna-kopija.

$ mc mb myS3/arnes-shramba/varnostna-kopija

 

4.

Ustvarite varnostno kopijo

Spodnji ukaz prikazuje primer kopiranja datoteke (ime_datoteke) v korensko mapo (varnostna-kopija) na Arnes Shrambi. Pomembno je, da ukaz izvedete na tisti lokaciji strežnika, kjer se nahaja izbrana datoteka.

$ mc cp ime_datoteke myS3/varnostna-kopija

Če na Arnes Shrambo kopirate mapo, znotraj katere se nahaja več datotek, morate v ukaz dodati še -r, da se izvede kopiranje celotne vsebine.

$ mc cp -r ime_mape myS3/varnostna-kopija

Obnavljanje podatkov

1.

Obnovite podatke

Vsebino iz Arnes Shrambe lahko kadarkoli prenesete na svoj strežnik s spodnjim ukazom. Prikazani primer izvede kopiranje celotne vsebine znotraj korenske mape varnostna-kopija na trenutno lokacijo (mesto na strežniku, kjer se nahajate, ko poženete ukazno vrstico). 

$ mc cp -r myS3/varnostna-kopija .
2.

Preverite, ali je obnova uspešna

Priporočamo, da na strežniku preverite, ali ste z ukazom res uspešno povrnili vsebino mape iz Arnes Shrambe.

Vam je bil ta članek v pomoč?